Obchod

Reverzní osmóza, filtrace, deionizace

Reverzní osmóza, deionizace a filtrace vody GrowMax Water. Nejúčinnější metoda čištění vody od chloru, solí, minerálů a dalších cizích prvků, které degradují vaši vodu a používaná hnojiva .

Kvalita vody přirozeně ovlivňuje růst a život rostlin. Příliš znečištěná nebo nekvalitní voda může tragicky ovlivnit vaše pěstování a sklizeň. Pomocí mikrobiologického rozboru lze zjistit vlastnosti vody. Zda neobsahuje moc minerálů, zda není přechlorovaná, zda neobsahuje škodlivé zárodky, zda není moc kyselá. Filtrace vody je důležitá. Čistá voda bez nečistot umožňuje efektivnější využití hnojiv a je extrémně vhodná pro opravdu biologické pěstování.

Jak ohrožuje kontaminace vody pěstování rostlin?

Běžné vodní zdroje mohou být kontaminovány různým způsobem. Dešťová voda čistí vzduch a proto může obsahovat mnoho nečistot včetně krystalků solí, prachových částic, plísňových spór apod. Dešťovka je kyselá, protože se v ní rozpouští oxid uhličitý. Navíc hrozí i další nečistoty z okapů a špatně udržovaných nádrží. Voda ze studny může být nevyhovující například kvůli přírodnímu znečištění (uhynulé organismy, nevyhovující podloží) nebo kontaminaci z lidské činnosti (skládky, žumpy, průmysl).

Kvalita vody z kohoutku je nejčastěji znehodnocena chlórem. Tento jedovatý plyn se používá jako desinfekční prostředek proti virům, bakteriím nebo amébám. Pro člověka není nebezpečný, ale pro rostliny ano. Chlór totiž spaluje rostlinám kořeny a zabíjí prospěšné organismy v kořenovém systému. Chlór je možno účinně likvidovat pomocí vodních uhlíkových filtrů. Kvalitní karbonové filtry jsou schopny z vody odfiltrovat až 99% chlóru.

Velké problémy může pěstitelům rostlin způsobit také příliš tvrdá voda. To je voda, která obsahuje příliš mnoho minerálů na to, aby byla schopna úspěšně přijmout a rozpustit důležité živiny z hnojiv. Řešením může být totální demineralizace, deionizace vody s GrowMax MaxQuarium.

Pěstuj na Max, pěstuj s GrowMax

Filtrační jednotky na přípravu ultra čisté vody od specialistů z GrowMax Water umožňují komplexní ochranu vody pro extrémně úspěšné pěstování rostlin. Dvoustupňové filtrační jednotky GrowMax Water (ECO Grow, Garden Grow, Super Grow, PRO Grow) odstraní až 99% chlóru a 90% nečistot větších jak 5 mikronů.

Reverzní osmózy (Growmax, Mega Grow, Power Grow) eliminují kromě 99% chlóru také 95% minerálů, solí nebo těžkých kovů. Zařízení Maxquarium je určeno pro demineralizaci, deionizaci vody a pohlcuje až 99% minerálů. Growmax Water poskytuje skvělý poměr čisté a odpadní vody (2:1).