Obchod

Amazon Nutriculture

Aktivní aeroponické systémy Amazon Nutriculture pro 8, 16 nebo 32 rostlin. Velmi efektivní živení a bohatý rozvoj kořenů, vysoká úspěšnost při pěstování a sklizni. Kapková aeroponie bez substrátu.

Hospodárné aeroponické systémy Amazon a Amazon Twin jsou vhodné pro pěstování 8 až 32 rostlin. Kompletní systém se skládá z tryskového závlahového systému, nádrže, květináčů s otvory a víka. Kořeny jsou chráněny před světlem, současně ale mají neustále dostatek kyslíku. Výživu zajišťují trysky, které nepřetržitě rozprašují zálivku přímo na kořeny. Živiny, které rostlina nespotřebuje okamžitě, jsou recirkulovány a použity při dalším živení. Výsledkem této efektivní pěstební metody je mohutný kořenový systém, rychlý růst, zdravá rostlina a hlavně maximální sklizeň.

Rostlinky vkládané do aeroponického systému Amazon musí mít už rozvinuté kořeny tak, aby se snadno uchytily v květináčích s keramzitem nebo rockwoolem. Aeroponie Amazon Nutriculture je vhodná jak pro pěstování chilli papriček, rajčat tak i dalších náročných plodin a jednoletých rostlin.

Vždy je třeba kontrolovat a regulovat hodnoty pH a EC. Při pěstování pod umělým osvětlením se může voda odpařovat rychleji. Roztok je třeba měnit přibližně jednou za 2-3 týdny podle toho, jak to vyžadují změřené hodnoty pH a EC.

Aeroponické systémy Amazon Nutriculture

  • zajišťují účinné a nepřetržité živení kořenů (voda, živiny, kyslík)
  • podporují masivní rozvoj kořenového systému, zdravé a silné rostliny
  • výrazně šetří vodou a hnojivy
  • jsou vhodné pro mladé i dospělé jednoleté rostliny
  • chrání kořeny před světlem, nedovolí bujení plísní a chorob
  • garantují mnohem vyšší sklizně v porovnání s pěstováním v hlíně nebo kokosu